Vacatures Search & Co Groep

creatieven.com is onderdeel van de Search & Co Groep met vacatures in onder meer communicatie, redactie, marketing, hrm en management support. Hier vind je een overzicht.

Voor de gemeente Hengelo zoekt pzSearch een beleidsadviseur HRM (leren & ontwikkelen). Je werkt als projectleider aan twee learning en development vraagstukken: het opzetten en begeleiden van het management development traject en de ontwikkeling van strategisch opleidingsbeleid. Tevens ben je sparringpartner voor de teammanager HRM in de ontwikkeling van het team HRM naar de business partner. Belangrijke beleidsthema’s voor de komende tijd zijn onder meer organisatieontwikkeling, management development, strategische personeelsplanning, opleidingsbeleid en aantrekkelijk werkgeverschap/...
Voor Hoogheemraadschap van Delfland zoekt pzSearch een senior HR adviseur (interim). In deze functie ben je adviseur voor een aantal leidinggevenden op het terrein van HR- en organisatievragen binnen de afdelingen. Vanuit deze rol geef je adviezen en neem je de projectleidersrol op je. Verder adviseer je over beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie op HR gebied en je voert deze ook uit. Je adviseert leidinggevende bij de uitvoering van een strategische personeelsplanning en begeleidt en adviseert organisatieveranderingen op afdelingsniveau. Bovendien geef je advies over (complexe)...
Voor Veiligheidsregio Utrecht zoekt pzSearch een HRM adviseur (interim). Je komt te werken voor de directie Bedrijfsvoering. In deze functie adviseer en begeleid je het management bij HRM vraagstukken en je kunt daarbij gemakkelijk schakelen en aansluiten bij de behoeften. Je adviseert bij HRM aspecten in organisatieontwikkelingen en je draagt de ontwikkelde concernkaders vanuit HRM uit binnen jouw account/directie en bewaakt deze. Daarnaast bent je de linking-pin tussen de directie die je adviseert en de afdeling HRM. En je zorgt vanuit die rol voor terugkoppeling en afstemming. Verder...
Voor abcnova zoekt pzSearch een energieke HR business partner met L&D affiniteit. Verspreid over drie locaties in Nederland (Amsterdam, Assen en Utrecht), werken bevlogen adviseurs en projectmanagers elke dag samen met opdrachtgevers aan toekomstgerichte en duurzame oplossingen voor woon-, werk-, leer- en leefomgevingen. Als HR business partner maak je onderdeel uit van het HR team, dè spil binnen de organisatie, die ervoor zorgt dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen, zich ondersteund voelt op alle HR gerelateerde vraagstukken en daardoor kan excelleren in zijn of haar vakgebied....
Voor de gemeente Woerden zoekt paSearch een directiesecretaresse. In deze functie werk je voor drie directieleden. Je dag zal gevuld zijn met acties die voortkomen uit de e-mail en agenda’s van deze drie leden. Je zorgt voor planning, overzicht en rust. Zodoende verzorg je complex agendabeheer: niet alleen het inplannen van de afspraak maar je organiseert ook alle faciliteiten rondom afspraken. Het is jouw verantwoording dat de dag van de directeur klopt: van A tot Z. Verder leg je verbanden tussen de e-mail en agenda en je handelt hier naar. Op verzoek verstrek je informatie en/of verwijs je...
Voor onze opdrachtgever Proact, een snelgroeiende IT service provider, zoekt pzSearch een enthousiaste senior corporate recruiter. De recruiter speelt een belangrijke rol in de ambities van de onderneming om 's werelds meest betrouwbare servicepartner te worden. Het middelgrote bedrijf is klein genoeg om persoonlijk te zijn en groot genoeg om de juiste kennis in huis te hebben. De senior recruiter wordt voorman of -vrouw van het nieuw op te zetten recruitment-team met twee talent sourcers. Denkt mee over de arbeidsmarktcommunicatie, zet deze samen met de afdeling marketing en communicatie op...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een online redacteur voor de website zuidas.nl. Deze website is gericht op het creëren van draagvlak voor het project Zuidas en het Zuidasdok. De redacteur verzorgt actuele, aansprekende, verrassende en relevante content over het project voor website en gerelateerde sociale media. De gemeente informeert bewoners, stakeholders en het algemene publiek over de vele ontwikkelingen die gaande zijn op de Zuidas. Zij wil hierover op open en realistische wijze communiceren, met oog voor belangen, meningen en kritische geluiden. De redacteur tekent al...
Voor een gemeente in de regio Utrecht zoekt pzSearch een hands-on en senior hr business partner. De gemeente zit middenin een overgang naar zelforganisatie. Daartoe zijn kleinere teams ingericht die ieder hun weg zoeken in de ontwikkeling naar zelforganisatie. De omslag gaat niet vanzelf en vraagt om intensieve ondersteuning van de hr business partner. Niet alleen de teams zoeken hun weg, ook het hr-team is lerend in de nieuwe verantwoordelijkheden. Geleidelijk wordt toegewerkt naar de nieuwe situatie. De business partner ondersteunt vanuit het hr-team een vast aantal teams en is daarvoor...
Voor een middelgrote gemeente in de regio Utrecht zoekt Redactie & Co een webredacteur. De gemeente zit middenin een veranderingsproces dat veel vraagt van de medewerkers. De webredacteur schrijft in overleg met collega's van de afdeling communicatie teksten die de medewerkers helpen bij het succesvol uitvoeren van de veranderingen. Hij of zij schrijft teksten over aangescherpte werkprocessen en organisatorische wijzigingen. Doel is om de veranderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen en medewerkers van heldere informatie te voorzien zodat zij zich kunnen richten op hun eigen taken....
Voor een grote koepelorganisatie van gemeenten zoekt Redactie & Co een allround redacteur die ook optreedt als ghostwriter. De redacteur schrijft online en offline publicaties. Verzamelt zelfstandig informatie bij gemeenten, houdt interviews en schrijft samen met de gemeente in kwestie artikelen en blogposts over nieuwe ontwikkelingen. Gaat ook proactief op zoek naar artikelen uit andere bronnen (onder meer Binnenlands Bestuur, iBestuur, Digitale Overheid) en publiceert deze op de eigen mediakanalen. Onderhoudt hiervoor nauw contact met relevante redacties van andere media. De redacteur...
Voor de Gemeente Utrecht zoeken wij een hands-on communicatieadviseur. De vraag naar woningen is groot, de arbeidsmarkt groeit en de druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid neemt toe. In het programma U-Ned werken het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de grotere gemeenten uit de provincie (U10) samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarmee kent het programma diverse stakeholders: denk aan belangenorganisaties en bedrijven in de regio tot medewerkers en bestuurders van de betrokken overheden, maar ook...
Voor NL Mental Care Groep zoekt pzSearch een HR manager (vaste dienst). Je gaat je bezighouden met het verder positioneren van de positie van HR binnen de organisatie. Ook versterk je deze door aansluiting/ verbinding te zoeken bij de behoefte van de business, waarbij je een balans zoekt tussen hetgeen binnen de scope van HR ligt en hetgeen bij de leidinggevenden en medewerkers zou moeten liggen. Tevens ontwikkel en implementeer je het personeelsbeleid en de procedures van het bedrijf. Je maakt optimaal gebruik van digitalisering om zodoende efficiënt en effectief te werken en de business...
Voor een uitgeverij die leesmaterialen ontwikkelt voor laaggeletterden zoekt Redactie & Co een redacteur (vaste dienst). Al meer dan 25 jaar maakt deze uitgeverij makkelijke kranten en boeken voor mensen die moeite hebben met lezen. Per jaar worden er zo’n 10 maandkranten, 42 korte weekkranten en 30 lees- en werkboeken in makkelijke taal geproduceerd. De uitgeverij werkt hierin samen met verschillende freelance auteurs. In deze rol versterk je zodoende hun werk. Gezocht wordt een redacteur die weet wat makkelijke taal is en sterk in vereenvoudiging is. Je beheerst de Nederlandse taal meer...
Voor een gemeente in Noord-Holland zoekt pzSearch een HR business partner. De uitdaging binnen deze functie ligt vooral bij het adviseren van leidinggevenden bij vraagstukken op het gebied van instroom, uitstroom en behoud van medewerkers. Ook ben je betrokken bij complexe HR casuïstiek binnen thema’s zoals functioneren en verzuim. Bovendien draag je bij aan de ontwikkeling van verschillende overkoepelende HR thema’s (o.a. begeleiden van de strategische personeelsplanning bij diverse afdelingen). Tevens lever je een bijdrage aan het vergroten van de actieve rol van HR binnen de organisatie (...
Voor een software leverancier zoekt Redactie & Co een social media specialist. In deze functie denk je mee over de strategie, maar je bent ook verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Je gaat aan de slag voor meerdere social media kanalen, waaronder ook specifieke eigen communities voor klantgroepen. Je stelt zodoende een overall plan op en je ontwikkelt de groeistrategie per kanaal. Voor LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram verzamel je content bij collega’s (o.a. bij marketeers, product managers en supportspecialisten). Je vertaalt hun input op een slimme, creatieve manier naar...
Voor een software leverancier zoekt Redactie & Co een allround tekstschrijver. Je maakt onderdeel uit van het communicatieteam; dit team is verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie en heeft een spilfunctie binnen de organisatie. In deze rol krijg je te maken met alle aspecten van het vak voor uiteenlopende doelgroepen (o.a. prospects, klanten, partners tot collega’s). Je gaat je bezighouden met pr tot interne communicatie en van schrijven/ redigeren tot het bewaken van de huisstijl. Denk aan materialen zoalshet digitale magazine, persberichten, blogs, trainingsmateriaal,...
Voor NL Mental Care Groep zoekt pzSearch een senior HR Business Partner. Je bent sparringpartner voor de organisatie op HR gebied en je neemt collega's hierin mee. Je vertaalt de organisatiestrategie naar (strategisch) HR beleid. Je draagt zodoende bij aan de groei van de organisatie. De focus van het adviesteam mag verschuiven van uitvoerende rol naar focus op adviseren en ondersteunen. Thema’s die komende tijd op de agenda staan zijn o.a. employee engagement, talentmanagement en vitaliteit. Verder signaleer en denk je actief mee over de ontwikkelingen binnen het HR vakgebied en de integrale...
Voor een innovatief mediabedrijf in Noord-Holland zoekt Redactie & Co een coördinator / redacteur (regio Amstelland en regio Alkmaar/ Noordkop). Je draagt zorg voor de realisatie van content op één of meer mediumtypen en de kwaliteitsborging hiervan. Je bent uitdrukkelijk meewerkend voormens en verricht dus ook redactioneel werk. Daarnaast coördineer en verspreid je alle (dagelijkse) nieuwsverhalen op alle media. Je beschikt over lokale kennis en hebt een netwerk dat zich voortdurend uitbreidt, zodat je weet wat er in de regio speelt. In deze rol geef je op een coachende wijze leiding aan...
Voor een innovatief mediabedrijf in Noord-Holland zoekt Redactie & Co een onderzoeksjournalist. Je gaat aan de slag voor het journalistieke nieuwsmerk van Noord-Holland om relevante en betrouwbare content te maken. Dit betreffen berichten verrijkt met video’s; met nieuwsverhalen over echte mensen. In deze rol werk je intensief samen met lokale nieuwspartners- en redacties. Gezocht wordt een ervaren en gedreven onderzoeksjournalist met een relevant netwerk en ervaring op het gebied van datajournalistiek. Je beschikt over brede kennis van meerdere onderzoeksvormen (van de straat tot WOB)...
Voor een innovatief mediabedrijf in Noord-Holland zoekt Redactie & Co een redacteur centrale nieuwsredactie. Je bent als redacteur betrokken bij de centrale nieuwsredactie, het cement tussen de regioredacties. In deze rol speur je naar relevante lokale en regionale verhalen: van snel nieuws en calamiteiten tot eigen nieuwsverhalen, human interest en achtergronden. Je verwerkt deze verhalen tot een online publicatie voor web, app of socials en denkt mee over video en radio. Verder verrijk je de verschillende producties van verslaggevers en je bent in staat hun beeldmateriaal te verwerken....

Pagina's